Pampasciuni allu citu
 Piperussi 'rrustuti
 Cardi gratinati
 Marangiane a fungitieddhu
 Pane 'rrustutu
 Fungi larghi gratinati
 Purpette te marangiane
 Scapèce
 Morsi fritti
 Sagne 'ncannulate
 Ciceri e tria
 Menze maniche cu le seppie e le scarcioffule
 Marangiane
 Marangiane
 Marangiane
 Suppa de frutti de mare
 Castratu cu lle pitate
 Fave e cicore
 Cozzeddhe scattarisciate
 Moniceddhi
 Purpu alla pignata
 Pezzetti de cavallu
 Taieddhra
 Turcinieddhri
 Zuppa de pesce
 Porceddhuzzi
 'ncarteddhate
 Pasta di mandorla
 Quaresimali
 Pasticciotti
 Fruttòni salentini
 Zeppùle
 Bocche de dama
 Mustazzòli
 Cupèta
 Cutugnata
 Fiche siccàte
 Spumoni
 Zanguni alla pignata
 Cicore creste fritte
 'Sarsa' de li masculi
 Scebblàsti
web-link
Comunicazioni
Raccomanda il sito
Email